Ngày đăng bài: 24/09/2021 08:00
Lượt xem: 726
Xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

     Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương xây dựng mô hình thư viện phục vụ cộng đồng, đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Bộ đề nghị các địa phương thực hiện đổi mới hình thức, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt trong việc tổ chức phục vụ sách báo tại cơ sở thông qua phát triển các mô hình tủ sách phục vụ cộng đồng, thư viện lưu động đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của người dân. Đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng, các bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu phong tỏa, cách ly, khu điều trị và những điểm nóng vùng dịch bệnh.

      Xác định thư viện cấp tỉnh là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các hoạt động này. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, tổ chức các hoạt động phục vụ sách báo và các hoạt động thư viện tại vùng dịch.

     Bên cạnh đó, đổi mới hoạt động cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thông qua không gian mạng phục vụ người sử dụng. Việc tổ chức các hoạt động thư viện bảo đảm các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân./.

Trích nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/ Nhật Phong

Thông báo