Ngày đăng bài: 26/03/2020 09:30
Lượt xem: 313390
Thông báo v/v Thư viện tỉnh Điện Biên tạm thời dừng phục vụ bạn đọc

     Thực hiện Công văn số 806/UBND - KGVX ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Về việc triển khai thực hiện thông báo số 122/TB -VPCP ngày 21/3/2020 Văn phòng Chính phủ.

     Trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh Điện Biên  tạm thời dừng phục vụ bạn đọc từ ngày 27/3/2020  cho đến khi có thông báo trở lại .

Thư viện tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo./.