Opac-Dmd And Related Information 
DDC 959.703
Tác giả CN Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Nhan đề "Lối xưa xe ngựa..." / Nguyễn Thị Chân Quỳnh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ CHí Minh:Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Trung tâm nghiên cứu quốc học, 2001
Mô tả vật lý 270tr. ; 19cm
Tóm tắt Nội dung cuốn sách nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam thông qua các kỳ thi cử Việt Nam dưới các triều đại phong kiến Trần, Lê, Hậu Lê và ở triều đình Huế cuối thế kỷ 19
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lối xưa xe ngựa
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ TVDBKho Đọc Tại Chỗ(1): 30113492
Địa chỉ TVTDBKho Mượn Người Lớn(2): 10133588-9
00000000nam a2200000 4500
0018818
0021
004EBB29692-35FE-4E7F-A146-BEF8EAD5D73A
005202008200821
008190613s2001 vm| vie
0091 0
020|c26.000VNĐ
039|a20200820082125|bmiennt|c20200820082102|dmiennt|y20190613202049|zLibIsis
041|avie
044|avm
082|a959.703|bL452X
100|aNguyễn Thị Chân Quỳnh
245|a"Lối xưa xe ngựa..." / |cNguyễn Thị Chân Quỳnh
260|aTp. Hồ CHí Minh:|bNxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh ; Trung tâm nghiên cứu quốc học, |c2001
300|a270tr. ; |c19cm
520|aNội dung cuốn sách nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam thông qua các kỳ thi cử Việt Nam dưới các triều đại phong kiến Trần, Lê, Hậu Lê và ở triều đình Huế cuối thế kỷ 19
653|aViệt Nam
653|aLối xưa xe ngựa
653|aLịch sử
852|aTVDB|bKho Đọc Tại Chỗ|j(1): 30113492
852|aTVTDB|bKho Mượn Người Lớn|j(2): 10133588-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30113492 Kho Đọc Tại Chỗ 959.703 L452X Sách Tiếng Việt 1
2 10133588 Kho Mượn Người Lớn 959.703 L452X Sách Tiếng Việt 1
3 10133589 Kho Mượn Người Lớn 959.703 L452X Sách Tiếng Việt 2