Ngày đăng bài: 07/10/2019 19:55
Lượt xem: 4954
Thư viện tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phục vụ xe lưu động đa phương tiện đến các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019

     Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Thư  viện tỉnh Điện Biên tổ chức đồng loạt các hoạt động triển lãm, phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện tại các trường tiểu học và THCS  Hermann Điện Biên Phủ, THCS Thanh Luông, trường TH số 2 Thanh Yên, trường TH số 2 Thanh Xương và trường TH số 2 Thanh Chăn từ ngày 01/10 - 07/10/2019, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của Dân tộc.

     Năm 2019 là năm thứ II tiếp tục thực hiện Chương trình số 1140/CTPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 28/6/2018 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018 - 2020. Đây cũng là hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ. Về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; là diễn đàn để các thầy cô giáo, các em học sinh chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong dạy và học. Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của học sinh trong nhà trường. 

     Để bổ sung vốn tài liệu phong phú cho thư viện nhà trường phục vụ nghiên cứu, học tập và giải trí cho cán bộ giáo viên và học sinh, Thư viện tỉnh đã trao tặng nhiều đầu sách cho thư viện các trường nói trên.

Một số hình ảnh cùng chuyên mục:

Nguyễn Thạnh

Thông báo