Cơ sở dữ liệu số
Lịch sử công an nhân dân Lai Châu 1945 - 1975
Múa dân gian một số dân tộc vùng Tây Bắc
Tình Anh em
Bản sắc văn hóa dân tộc Mảng
Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam
Nét đẹp phong tục các dân tộc thiểu số
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Giấy phép thiết lập Website số 135/GP-TTĐT do Cục quản lý phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 30 tháng 8 năm 2013
Địa chỉ: Phố 7 - Phường Mường Thanh - Tp. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.502.828 - Fax: 02153.827.232
Email: thuvientinh.dienbien@gmail.com