Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện ảnh
Liên kết website
 
Tin hoạt động thư viện

Thực hiện công tác xây dựng và phát triển thư viện, tủ sách đồn biên phòng Nâng cao Văn hoá đọc cho đồng bào và chiến sỹ khu vực vùng cao Biên giới

Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao đời sống Văn hoá cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng đặc biệt là đối với đồng bào thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nước ta, luôn là một nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược lâu dài vừa là nhiệm vụ cấp bách. Xây dựng đời sống Văn hoá đưa Văn hoá về cơ sở trong đó có phong trào xây dựng các mô hình phục vụ sách báo là một trong những chủ trương được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.


       Ngày 16/7/1993 Bộ Văn hoá Thông tin nay là bộ VHTT&DL và Bộ tư lệnh Biên phòng đã ký kết Chương trình phối hợp số 2051 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Văn hoá thông tin ở miền núi, Biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhận thức rõ  vị trí chiến lược của vùng cao Biên giới, Hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg ngày 29/3/1998; đặc biệt chỉ thị số 39/1998/CT-TTg ngày 3/12/1998 về công tác Văn hoá thông tin ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó những văn bản chỉ đạo của trung ương như Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 19/8/2003 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hưởng thụ Văn hoá; Quyết định số 975/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc cấp các loại báo thiết yếu không thu tiền đến các xã nghèo đã có tác dụng thiết thực trong việc chuyển tải thông tin đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới, giúp đồng bào nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, vận dụng các kinh nghiệm hay cách làm tốt vào điều kiện thực tế để vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Đặc biệt hướng dẫn số 4324/HD-BCĐ-CTPH ngày 23/10/2006 của Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp Văn hoá - Biên phòng về việc hướng dẫn xây dựng ''Điểm sáng văn hoá” biên giới, bờ biển, hải đảo.

 Ngày 16/4/2009 Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã ký kết chương trình phối hợp số 557/CTrPH-VH-BP về nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá và xây dựng điểm sáng văn hoá khu vực biên giới giai đoạn 2009-2013, nhằm đẩy mạnh hoạt động Văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào và chiến sỹ trên tuyến biên giới. Sở VHTT&DL và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng đã thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá ở vùng cao biên giới.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 ngành trong những năm gần đây thư viện tỉnh luôn tăng cường luân chuyển sách báo tới các đồn Biên phòng nhằm phục vụ đồng bào và chiến sỹ vùng biên giới. Có thể thấy rằng Chương trình phối hợp đưa sách báo tới các đồn Biên phòng đem lại hiệu quả thiết thực, vừa phục vụ được cán bộ chiến sỹ vừa phục vụ được bà con vùng sâu vùng xa vùng biên giới, tạo nên mối tình quân dân gần gũi vừa nâng cao Văn hoá đọc cho nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa sở VHTT&DL và Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, tính đến hết năm 2014 thư viện tỉnh đã phối hợp với phòng Chính trị Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh xây dựng và luân chuyển được đến 14 đồn Biên phòng, 01 tiểu đoàn huấn luyện và cơ động. Ngoài ra còn xây dựng và luân chuyển sách báo tới tiểu đoàn bộ binh 1 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đặc biệt nhân ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 hàng năm đã phối hợp với Vụ thư viện, thư viện Quốc gia Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà xuất bản các tổ chức, cá nhân quyên góp được hàng ngàn cuốn sách và đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi tủ sách đồn biên phòng được gần 200 đầu sách. Công tác luân chuyển sách giữa thư viện tỉnh và các đồn biên phòng 3 tháng hoặc 6 tháng thực hiện luân chuyển 1 lần, mỗi lần khoảng hơn 250 bản sách được duy trì thường xuyên đều đặn, hàng năm sau khi tổng kết triển lãm Hội báo xuân của tỉnh thư viện tặng toàn bộ số báo xuân cho các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh. Nhiều đồn đã triển khai tốt chương trình phối hợp, nhiều vùng biên cương đã trở thành điểm sáng văn hoá, nhiều cách làm mới có hiệu quả cao đã được áp dụng. Hàng năm phối hợp với phòng Chính trị Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch luân chuyển sách báo cho các đồn Biên phòng. Đồng thời để giúp cho việc quản lý và tổ chức phục vụ sách báo được tốt hàng năm thư viện tỉnh còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện tủ sách cơ sở và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho các tủ sách Biên phòng trong những lần luân chuyển.

Để đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương nhất là hệ thống văn bản pháp quy và Chương trình phối hợp giữa Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Bộ đội biên phòng đã tạo ra sự thống nhất phối hợp gắn kết hiệu quả, trong phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện, duy trì văn hoá đọc cho đồng bào chiến sỹ vùng cao Biên giới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình luân chuyển sách báo giữa thư viện tỉnh và các đồn biên phòng vẫn còn gặp những khó khăn hạn chế nhất định:

Nhu cầu đọc sách báo của cán bộ chiến sỹ và nhân dân các dân tộc vùng cao biên giới, vùng sâu vùng xa rất lớn nhưng một số đơn vị không bố trí được nguồn bổ sung mà chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn, định lượng cấp phát từ Bộ chỉ huy Biên phòng và Bộ quốc phòng nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Cơ sở vật chất trang thiết bị tủ giá sách ở các đồn còn thiếu thốn không đồng bộ, cán bộ chiến sỹ làm công tác chủ yếu là kiêm nhiệm lại thường xuyên bị thay đổi do xuất ngũ hoặc chuyển công tác khác lại ít được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ nên chưa thực sự phát huy hết hiệu quả, tác dụng của sách báo tài liệu. Việc vận động quyên góp sách báo, hỗ trợ của các tổ chức đoàn thế xã hội từ Trung ương đến địa phương chỉ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết ban đầu chứ không thường xuyên lâu dài và ổn định

Tỉnh Điện biên là một tỉnh miền núi, khu vực Biên giới là khu đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cao…giao thông đi lại khó khăn phương tiện để chuyên chở của thư viện tỉnh không có, vì vậy trong quá trình xây dựng tủ sách và luân chuyển sách, ngoài một số chuyến kết hợp với các chuyến công tác của cán bộ Bộ chỉ huy Biên phòng bằng ôtô, còn lại cán bộ luân chuyển của thư viện tỉnh phải sử dụng chuyên chở bằng xe gắn máy đưa sách đến các đồn Biên phòng. Hình thức phối hợp chưa đa dạng phong phú do nguồn ngân sách cấp cho Chương trình phối hợp không có, chủ yếu dựa vào kinh phí thường xuyên của Thư viện tỉnh. Thư viện ở các huyện biên chế chủ yếu chỉ có 01 cán bộ, kinh phí cấp cho hoạt động thường xuyên và bổ sung sách báo hàng năm không ổn định hoặc không có, các hoạt động tại chỗ hiệu quả còn hạn chế, nên hoạt động luân chuyển sách cho cơ sở chưa thực hiện được, 100% thư viện huyện chưa thực hiện luân chuyển sách tới các đồn Biên phòng mà toàn bộ công tác này do Thư viện tỉnh thực hiện.

Để thực hiện tốt  nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương V khoá VIII của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đã đề ra một số nhiệm vụ cấp bách nhằm “cải thiện đời sống văn hoá ở những vùng đời sống văn hoá còn thấp kém, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu thiết yếu về đời sống Văn hoá tinh thần của nhân dân”. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên giới duy trì văn hoá đọc cho đồng bào chiến sỹ nơi biên giới trong những năm tới, hàng năm ngoài ngân sách trung ương cấp, địa phương cần nghiên cứu tăng mức đầu tư về kinh phí, vốn tài liệu sách báo, trang thiết bị thư viện, từng bước củng cố hệ thống thư viện, tủ sách đồn biên phòng. Xây dựng thư viện cấp huyện ngày càng vững mạnh về mọi mặt để trở thành trung tâm luân chuyển sách phục vụ cơ sở và thư viện các đồn biên phòng.

Hiện Đại hoá thư viện cấp tỉnh, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, vốn sách, đội ngũ cán bộ thư viện, phương tiện vận chuyển, tăng nhanh vốn tài liệu kho sách lưu động để thực hiện luân chuyển về cơ sở.

Thực hiện tốt xã hội hoá công tác thư viện, huy động mọi nguồn lực của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân. Tăng cường mối liên kết phối hợp của các cấp các ngành, các lực lượng xã hội, nhất là ngành VHTT&DL và Bộ đội Biên phòng, xây dựng mô hình đọc sách báo ở cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú hiệu quả thiết thực. Hàng năm có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và thư viện, tủ sách, các đồn Biên phòng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa sở VHTT&DL và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh về xây dựng ''Điểm sáng văn hoá” Biên giới. Xây dựng tốt phong trào đọc sách báo ở cơ sở trong đó có thư viện tủ sách đồn Biên phòng. Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp các ngành hệ thống thư viện tỉnh Điện Biên hoạt động sẽ ngày càng có hiệu quả hơn, phong trào đọc ở các đồn Biên phòng ngày càng phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng Văn hoá, từng bước xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá cho chiến sỹ và nhân dân các dân tộc vùng cao Biên giới./.

Thư viện tỉnh Điện BiênTin khác

 
Thông báo
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI, năm 2019
Thông báo Về việc phối hợp tổ chức Chương trình hành trình từ trái tim
Thông báo về việc thay đổi thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc vào thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban năm 2019
THÔNG BÁO V/V Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2019 tại tỉnh Điện Biên
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” Lần Thứ V năm 2018
Xem tất cả
Điểm báo
Danh lam thắng cảnh
Thống kê
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Giấy phép thiết lập Website số 135/GP-TTĐT do Cục quản lý phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 30 tháng 8 năm 2013
Địa chỉ: Phố 7 - Phường Mường Thanh - Tp. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153.502.828 - Fax: 02153.827.232
Email: thuvientinh.dienbien@gmail.com